Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  ЧЕТВРТАК 18.10.2018.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:35 17.10.2018
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 24.7  36  4  0.0  92  96  657  12  141  39  Висока
 Сомбор 24.2  40  4  0.0  93  99  414  13  124  40  Екстремна
 Нови Сад 24.6  40  5  0.0  92  85  479  13  118  39  Висока
 Зрењанин 24.6  40  4  0.0  93  105  577  12  145  41  Висока
 Кикинда 24.5  39  3  0.0  92  104  524  10  139  35  Висока
 Лозница 23.1  44  2  0.0  89  58  551  5  92  19  Висока
 С. Митровица 23.1  43  4  0.0  92  117  628  11  159  38  Висока
 Ваљево 23.6  46  2  0.0  91  68  437  7  97  25  Висока
 Београд 24.3  45  5  0.0  92  107  684  13  154  43  Екстремна
 Крагујевац 23.3  46  4  0.0  91  143  668  10  187  38  Екстремна
 С. Паланка 23.1  53  2  0.0  91  87  355  7  108  24  Висока
 Црни Врх 17.8  60  6  0.0  88  55  280  9  74  25  Висока
 Неготин 22.5  50  3  0.0  90  159  729  7  206  31  Висока
 Златибор 17.1  61  3  0.0  87  17  233  5  28  9  Умерена
 Сјеница 19.1  40  2  0.0  91  58  374  7  84  22  Висока
 Пожега 24.1  45  6  0.0  89  36  354  11  57  24  Висока
 Краљево 22.7  47  4  0.0  91  73  330  9  94  29  Висока
 Копаоник 15.3  60  2  0.0  87  39  288  4  58  12  Висока
 Крушевац 23.8  46  3  0.0  91  126  513  8  156  33  Висока
 Ниш 23.9  45  3  0.0  91  133  719  9  182  34  Висока
 Лесковац 23.0  47  1  0.0  91  137  568  6  171  26  Висока
 Зајечар 21.8  56  5  0.0  90  136  630  11  176  39  Висока
 Димитровград 22.8  40  3  0.0  93  171  673  10  209  39  Екстремна
 Врање 23.4  35  1  0.0  92  165  733  7  212  30  Висока
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

Српски Latinica   English English