Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  УТОРАК 07.04.2020.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  13:40 06.04.2020
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 17.3  25  6  0.0  92  30  163  15  41  27  Висока
 Сомбор 16.8  28  8  0.0  92  36  175  23  47  37  Екстремна
 Нови Сад 16.8  25  9  0.0  92  29  134  27  37  37  Висока
 Зрењанин 16.9  27  8  0.0  91  34  289  21  53  37  Висока
 Кикинда 17.0  30  5  0.0  92  36  260  13  53  27  Висока
 Лозница 16.0  32  9  0.0  90  34  87  22  34  31  Висока
 С. Митровица 15.0  31  9  0.0  90  31  211  22  45  35  Висока
 Ваљево 14.6  36  9  0.0  91  27  132  23  35  33  Висока
 Београд 16.2  24  10  0.0  92  32  164  32  43  44  Екстремна
 Крагујевац 14.5  35  7  0.0  89  21  153  13  31  21  Висока
 С. Паланка 15.0  36  8  0.0  91  35  268  20  52  36  Висока
 Црни Врх 8.3  49  10  0.0  84  5  11  12  5  9  Умерена
 Неготин 14.4  41  8  0.0  88  13  209  13  23  18  Умерена
 Златибор 8.4  48  10  0.0  84  7  12  12  6  10  Умерена
 Сјеница 10.1  36  9  0.0  87  16  54  14  19  17  Умерена
 Пожега 15.6  34  8  0.0  90  31  58  17  30  25  Висока
 Краљево 13.5  43  8  0.0  87  15  80  13  20  16  Умерена
 Копаоник 4.2  60  10  0.0  64  1  7  2  1  1  Веома ниска
 Крушевац 13.7  45  8  0.0  87  12  16  12  12  13  Умерена
 Ниш 13.2  42  9  0.0  88  20  192  16  31  24  Висока
 Лесковац 14.4  44  8  0.0  87  12  99  11  18  15  Умерена
 Зајечар 13.0  47  9  0.0  87  14  192  14  23  19  Умерена
 Димитровград 11.3  49  9  0.0  84  8  14  10  8  9  Умерена
 Врање 15.8  34  6  0.0  87  8  35  8  10  8  Ниска
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

 
 

Српски Latinica   English English