Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  СРЕДА 18.10.2017.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:35 17.10.2017
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 27.3  37  3  0.0  91  50  549  8  81  24  Умерена
 Сомбор 25.4  54  2  0.0  90  37  481  6  62  17  Умерена
 Нови Сад 26.7  43  2  0.0  90  26  454  6  45  14  Умерена
 Зрењанин 26.4  41  6  0.0  90  48  678  13  81  33  Висока
 Кикинда 26.8  38  6  0.0  91  44  629  14  74  33  Висока
 Лозница 25.5  57  2  0.0  89  34  397  5  56  15  Умерена
 С. Митровица 26.3  42  1  0.0  89  35  455  5  58  14  Умерена
 Ваљево 26.0  50  2  0.0  89  28  477  6  49  14  Умерена
 Београд 26.6  39  5  0.0  90  40  672  11  69  27  Висока
 Крагујевац 25.8  42  5  0.0  90  36  475  10  60  24  Висока
 С. Паланка 25.8  44  5  0.0  89  33  487  10  56  23  Висока
 Црни Врх 20.1  59  6  0.0  89  13  351  10  24  16  Висока
 Неготин 24.6  48  3  0.0  90  37  553  8  63  20  Умерена
 Златибор 21.5  42  2  0.0  89  16  231  5  28  10  Умерена
 Сјеница 22.7  31  2  0.0  93  25  394  9  44  18  Умерена
 Пожега 26.7  44  4  0.0  89  27  375  8  46  18  Висока
 Краљево 24.1  65  3  0.0  88  27  424  5  46  13  Умерена
 Копаоник 17.0  58  3  0.0  88  9  54  5  13  7  Умерена
 Крушевац 26.6  46  4  0.0  90  36  481  8  61  21  Висока
 Ниш 25.8  39  3  0.0  90  32  537  7  55  19  Висока
 Лесковац 24.9  53  1  0.0  90  27  391  5  46  12  Умерена
 Зајечар 24.0  51  4  0.0  91  41  455  10  67  25  Висока
 Димитровград 23.5  43  4  0.0  91  27  338  10  45  21  Висока
 Врање 25.9  30  4  0.0  92  25  493  11  44  22  Висока
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

Српски Latinica   English English