Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  ПЕТАК 28.04.2017.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:35 27.04.2017
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 25.1  39  9  1.3  88  39  177  16  50  30  Висока
 Сомбор 22.2  49  8  0.6  89  37  137  17  44  29  Висока
 Нови Сад 25.4  37  9  0.7  90  31  171  22  43  34  Висока
 Зрењанин 25.6  40  7  0.4  91  30  217  18  44  31  Висока
 Кикинда 24.1  45  8  2.3  82  32  201  7  46  16  Умерена
 Лозница 22.6  53  5  0.1  91  23  28  12  22  16  Умерена
 С. Митровица 22.7  46  9  0.7  88  27  189  17  40  28  Висока
 Ваљево 24.5  45  4  0.3  92  23  63  11  24  17  Умерена
 Београд 27.3  29  7  1.0  91  25  181  17  37  28  Висока
 Крагујевац 26.1  39  5  0.5  90  22  107  11  29  18  Умерена
 С. Паланка 25.9  48  5  0.9  87  23  188  7  35  14  Умерена
 Црни Врх 22.1  54  6  0.3  88  14  43  9  15  12  Умерена
 Неготин 26.4  51  5  0.0  89  28  126  9  36  17  Умерена
 Златибор 18.7  49  10  0.0  89  13  21  23  12  20  Висока
 Сјеница 17.9  45  10  0.0  90  17  40  24  17  25  Висока
 Пожега 26.8  40  5  0.1  92  23  48  14  23  19  Висока
 Краљево 26.7  33  6  0.9  90  23  65  13  25  19  Висока
 Копаоник 15.3  58  8  0.0  84  7  14  9  7  7  Умерена
 Крушевац 26.8  35  8  0.9  90  25  86  18  29  25  Висока
 Ниш 26.0  40  6  0.0  92  24  67  16  25  22  Висока
 Лесковац 26.6  40  4  0.0  93  27  77  13  29  19  Висока
 Зајечар 26.1  44  6  0.0  92  31  79  16  31  24  Висока
 Димитровград 25.4  37  2  0.0  91  20  32  7  20  11  Умерена
 Врање 26.0  36  5  0.0  91  22  81  12  26  18  Висока
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

Српски Latinica   English English