Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  УТОРАК 22.08.2017.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:35 21.08.2017
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 24.9  39  4  0.0  89  73  489  8  106  26  Висока
 Сомбор 23.6  43  4  0.0  86  44  504  5  72  16  Умерена
 Нови Сад 24.4  45  4  0.0  86  67  662  5  106  21  Умерена
 Зрењанин 24.2  43  4  0.0  88  74  760  7  119  25  Висока
 Кикинда 24.3  42  4  0.0  86  49  628  5  83  18  Умерена
 Лозница 23.4  47  4  0.0  84  28  302  4  45  10  Умерена
 С. Митровица 23.9  40  5  0.0  86  46  531  6  75  19  Умерена
 Ваљево 23.5  45  5  0.0  84  29  386  5  49  13  Умерена
 Београд 24.8  36  6  0.0  87  53  608  8  86  26  Висока
 Крагујевац 23.7  40  7  0.0  85  45  475  7  73  22  Висока
 С. Паланка 23.4  45  7  0.0  85  47  514  8  77  23  Висока
 Црни Врх 19.5  47  10  0.0  77  41  291  5  61  15  Висока
 Неготин 26.6  34  8  0.0  91  103  488  20  135  54  Екстремна
 Златибор 17.0  60  5  0.0  74  20  271  2  34  4  Веома ниска
 Сјеница 17.6  51  7  0.0  80  57  461  4  87  16  Умерена
 Пожега 23.7  44  7  0.0  84  35  358  7  56  18  Висока
 Краљево 23.3  43  6  0.0  84  46  479  6  74  18  Висока
 Копаоник 13.6  63  9  0.0  62  10  211  2  18  2  Веома ниска
 Крушевац 23.3  44  8  0.0  86  45  460  10  73  27  Висока
 Ниш 23.3  41  9  0.0  85  62  588  12  98  34  Висока
 Лесковац 22.9  47  8  0.0  85  46  638  10  78  27  Висока
 Зајечар 24.9  37  8  0.0  88  69  526  14  104  38  Висока
 Димитровград 21.6  42  8  0.0  89  94  426  16  121  45  Екстремна
 Врање 23.0  39  8  0.0  84  69  621  8  108  28  Висока
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

Српски Latinica   English English