Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  НЕДЕЉА 19.08.2018.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:35 18.08.2018
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 33.0  34  2  3.1  85  51  446  3  79  12  Умерена
 Сомбор 32.8  37  3  0.0  93  61  273  11  78  29  Висока
 Нови Сад 33.2  35  3  0.0  92  44  284  10  63  25  Висока
 Зрењанин 33.0  36  3  0.0  92  57  320  10  79  27  Висока
 Кикинда 33.0  37  4  0.0  92  67  278  12  84  32  Висока
 Лозница 31.2  46  3  0.0  90  53  298  7  73  21  Висока
 С. Митровица 31.6  38  3  0.2  92  57  311  9  78  25  Висока
 Ваљево 30.6  44  3  0.0  90  40  294  7  60  19  Висока
 Београд 33.9  26  3  0.0  94  72  421  13  101  37  Висока
 Крагујевац 31.5  42  3  0.0  91  46  326  8  68  22  Висока
 С. Паланка 31.8  42  2  0.0  92  72  238  8  82  24  Висока
 Црни Врх 27.3  43  2  0.0  85  19  108  3  27  6  Ниска
 Неготин 32.7  36  2  0.0  93  81  398  9  107  29  Висока
 Златибор 24.4  62  6  3.9  73  7  65  2  10  2  Веома ниска
 Сјеница 24.6  57  6  0.7  82  19  141  4  29  8  Ниска
 Пожега 32.9  36  2  0.0  92  32  128  8  39  16  Умерена
 Краљево 31.0  42  4  1.4  88  56  156  6  59  17  Умерена
 Копаоник 20.8  59  6  0.0  84  10  75  6  15  7  Умерена
 Крушевац 31.0  50  3  0.0  90  31  204  7  45  17  Умерена
 Ниш 32.1  37  3  0.0  93  109  577  11  148  37  Екстремна
 Лесковац 31.8  39  4  0.0  92  92  416  12  118  37  Екстремна
 Зајечар 32.0  37  3  0.0  93  77  454  11  108  34  Висока
 Димитровград 29.3  38  5  0.0  90  52  364  11  76  28  Висока
 Врање 31.6  34  3  1.6  89  45  455  6  72  18  Висока
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

Српски Latinica   English English