Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  ПОНЕДЕЉАК 26.06.2017.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:35 25.06.2017
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 31.1  36  6  5.2  85  58  454  7  88  22  Умерена
 Сомбор 29.2  50  4  2.9  81  90  405  3  116  13  Умерена
 Нови Сад 29.8  48  4  2.7  82  61  286  3  80  12  Умерена
 Зрењанин 29.6  52  4  5.5  78  56  474  2  87  9  Ниска
 Кикинда 30.6  41  4  1.4  88  65  415  7  93  22  Висока
 Лозница 28.2  64  1  8.0  65  19  182  0  31  1  Веома ниска
 С. Митровица 28.4  53  4  4.8  77  60  377  2  86  8  Ниска
 Ваљево 26.7  66  1  6.5  63  25  201  0  38  1  Веома ниска
 Београд 28.7  52  2  10.8  73  34  270  1  52  3  Веома ниска
 Крагујевац 26.7  65  4  2.9  75  62  291  2  81  6  Ниска
 С. Паланка 25.0  75  3  3.8  66  69  355  1  93  3  Веома ниска
 Црни Врх 23.6  69  7  2.3  75  32  160  3  42  7  Ниска
 Неготин 29.7  56  7  0.6  91  105  348  17  120  47  Екстремна
 Златибор 22.6  69  2  4.0  63  16  116  1  24  1  Веома ниска
 Сјеница 22.7  62  1  0.8  84  28  214  2  42  6  Ниска
 Пожега 23.8  81  3  14.8  53  26  162  0  37  1  Веома ниска
 Краљево 27.1  62  3  1.3  82  50  224  3  64  9  Умерена
 Копаоник 18.3  68  3  2.0  70  15  72  1  20  1  Веома ниска
 Крушевац 28.2  59  5  2.2  80  66  269  3  81  12  Умерена
 Ниш 29.7  53  6  0.3  92  87  292  16  99  42  Екстремна
 Лесковац 29.2  61  6  0.0  91  77  333  15  98  39  Екстремна
 Зајечар 29.7  56  4  0.7  90  132  352  8  136  31  Висока
 Димитровград 27.6  64  5  0.0  90  64  245  11  78  28  Висока
 Врање 29.9  56  7  0.0  91  58  259  16  75  37  Екстремна
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

Српски Latinica   English English