Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара: 07.07.2022.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  15:10 06.07.2022
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 29.5  30  4  0.0  93  57  497  13  89  34  Висока
 Сомбор 27.5  41  4  0.0  93  124  490  12  152  41  Екстремна
 Нови Сад 28.6  37  3  0.0  92  64  437  10  94  29  Висока
 Зрењанин 28.3  40  3  3.1  82  92  571  3  132  13  Умерена
 Кикинда 27.7  40  3  2.3  83  79  417  3  108  13  Умерена
 Лозница 27.4  44  3  0.0  87  25  113  5  32  10  Умерена
 С. Митровица 26.6  45  3  0.0  87  51  440  5  79  17  Умерена
 Ваљево 27.0  46  3  0.0  91  56  329  8  78  24  Висока
 Београд 28.9  40  4  0.0  87  37  266  6  55  16  Умерена
 Крагујевац 27.4  48  4  0.0  87  58  289  6  77  19  Висока
 С. Паланка 27.5  52  4  0.0  86  46  223  5  61  14  Умерена
 Црни Врх 23.5  57  7  0.4  82  20  247  6  33  11  Умерена
 Неготин 29.2  47  6  0.0  87  44  437  9  70  24  Висока
 Златибор 21.1  65  4  0.0  83  54  191  3  64  11  Умерена
 Сјеница 21.7  47  4  0.0  83  30  207  4  44  10  Умерена
 Пожега 28.0  52  4  0.5  90  72  304  9  91  27  Висока
 Краљево 27.1  47  4  0.0  87  32  242  6  48  14  Умерена
 Копаоник 18.1  57  4  0.0  76  15  110  2  22  3  Веома ниска
 Крушевац 27.4  52  5  0.0  86  48  329  6  70  18  Умерена
 Ниш 27.3  48  6  0.0  87  53  455  9  82  25  Висока
 Лесковац 27.0  54  4  0.0  88  92  358  6  112  24  Висока
 Зајечар 27.8  48  5  0.2  87  29  269  7  45  17  Умерена
 Димитровград 24.6  65  7  0.0  81  14  165  5  23  8  Ниска
 Врање 26.9  49  4  0.0  85  42  359  5  65  14  Умерена
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

 
 

Српски Latinica   English English