Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара: 25.09.2023.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  15:10 24.09.2023
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 28.0  52  3  10.5  71  13  354  1  24  1  Веома ниска
 Сомбор 27.1  53  3  10.8  69  28  402  1  48  2  Веома ниска
 Нови Сад 27.4  52  4  16.9  72  13  388  1  24  2  Веома ниска
 Зрењанин 28.2  48  4  26.4  74  25  323  2  42  4  Веома ниска
 Кикинда 28.4  54  3  24.1  70  14  279  1  24  1  Веома ниска
 Лозница 17.5  86  2  13.0  33  20  364  0  35  0  Веома ниска
 С. Митровица 24.4  68  1  28.2  52  28  438  0  49  0  Веома ниска
 Ваљево 18.5  85  3  13.7  42  14  392  0  25  0  Веома ниска
 Београд 27.5  47  4  11.0  76  28  409  2  48  5  Веома ниска
 Крагујевац 25.0  65  4  8.1  68  56  488  1  87  5  Ниска
 С. Паланка 26.3  53  4  10.3  73  57  427  1  85  6  Ниска
 Црни Врх 21.4  61  8  21.5  67  14  292  2  25  4  Веома ниска
 Неготин 26.9  52  6  5.7  77  22  209  3  35  6  Ниска
 Златибор 13.9  94  4  16.0  25  11  294  0  20  0  Веома ниска
 Сјеница 16.4  77  4  9.8  49  16  350  0  30  0  Веома ниска
 Пожега 27.5  47  5  12.4  76  17  421  2  31  4  Ниска
 Краљево 19.9  82  2  11.6  47  28  409  0  48  0  Веома ниска
 Копаоник 14.8  83  5  13.3  47  4  206  0  8  0  Веома ниска
 Крушевац 23.9  68  4  11.8  65  23  267  1  38  2  Веома ниска
 Ниш 25.9  50  8  17.6  76  12  360  4  23  6  Ниска
 Лесковац 26.9  60  3  3.1  74  38  497  1  64  4  Ниска
 Зајечар 25.1  59  7  11.1  73  30  492  2  52  7  Ниска
 Димитровград 23.6  63  7  14.6  70  30  488  2  52  6  Ниска
 Врање 24.4  71  6  8.2  67  64  695  1  104  7  Ниска
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

 
 

Српски Latinica   English English