Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара: 26.05.2024.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  15:10 25.05.2024
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 26.3  41  5  0.0  89  17  299  9  29  15  Умерена
 Сомбор 25.7  40  6  0.0  89  25  162  11  36  21  Висока
 Нови Сад 25.4  39  7  0.0  89  15  330  13  27  20  Умерена
 Зрењанин 25.3  41  6  0.0  89  24  322  11  41  22  Висока
 Кикинда 25.8  44  4  0.0  89  29  263  8  46  17  Умерена
 Лозница 21.2  77  4  1.5  71  12  155  1  21  1  Веома ниска
 С. Митровица 23.4  51  6  0.0  87  12  136  8  19  12  Ниска
 Ваљево 24.0  52  6  0.0  87  24  307  9  40  18  Умерена
 Београд 25.5  35  8  0.0  90  18  219  18  29  26  Висока
 Крагујевац 23.8  46  6  0.0  88  16  273  10  28  17  Умерена
 С. Паланка 24.0  48  6  0.0  88  28  367  9  47  20  Умерена
 Црни Врх 18.2  54  8  0.0  84  7  106  8  13  9  Умерена
 Неготин 23.2  48  6  0.0  87  13  148  8  21  12  Умерена
 Златибор 15.3  78  2  5.3  49  4  15  0  5  0  Веома ниска
 Сјеница 15.5  71  3  2.9  60  10  95  1  16  0  Веома ниска
 Пожега 24.2  43  7  0.0  88  12  109  11  19  14  Умерена
 Краљево 23.8  53  8  0.0  87  13  128  12  21  16  Умерена
 Копаоник 15.2  63  6  1.2  77  8  65  3  12  3  Ниска
 Крушевац 23.4  57  8  0.0  84  8  166  8  15  10  Умерена
 Ниш 24.4  43  6  0.0  90  25  241  12  40  22  Висока
 Лесковац 24.5  47  7  2.3  81  14  162  5  22  8  Ниска
 Зајечар 22.2  52  7  0.0  89  23  271  13  38  23  Висока
 Димитровград 21.2  47  7  0.0  89  18  129  12  27  19  Висока
 Врање 18.0  83  1  3.2  53  13  78  0  18  0  Веома ниска
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

 
 

Српски Latinica   English English