Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара: 21.10.2021.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  15:10 20.10.2021
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 21.6  43  9  0.0  88  13  399  17  24  23  Умерена
 Сомбор 20.8  55  8  0.0  89  16  256  16  27  23  Висока
 Нови Сад 22.0  47  5  0.0  88  9  321  8  17  11  Ниска
 Зрењанин 21.0  46  5  0.0  88  14  406  8  26  13  Умерена
 Кикинда 21.3  45  7  0.0  88  18  517  12  33  20  Висока
 Лозница 22.8  47  6  0.0  88  9  274  10  16  12  Умерена
 С. Митровица 19.7  60  5  0.0  87  10  438  7  18  10  Ниска
 Ваљево 22.1  48  7  0.0  87  7  265  11  13  12  Умерена
 Београд 22.1  49  3  0.0  88  9  422  5  17  8  Ниска
 Крагујевац 22.0  52  4  0.0  87  12  488  6  23  10  Умерена
 С. Паланка 21.6  56  4  0.0  86  8  341  5  15  7  Ниска
 Црни Врх 18.4  46  4  0.0  84  4  219  4  7  4  Веома ниска
 Неготин 20.7  64  2  0.0  84  6  379  3  11  3  Веома ниска
 Златибор 15.7  61  11  0.0  83  4  171  13  7  11  Умерена
 Сјеница 13.9  71  10  0.0  81  5  327  8  10  9  Ниска
 Пожега 20.9  53  5  0.0  85  5  157  6  10  6  Ниска
 Краљево 22.9  44  6  0.0  88  7  310  10  13  11  Умерена
 Копаоник 11.5  77  10  0.0  74  2  67  5  4  3  Ниска
 Крушевац 22.2  49  5  0.0  87  7  363  7  14  8  Ниска
 Ниш 20.1  55  8  0.0  86  7  456  10  14  12  Умерена
 Лесковац 19.9  54  7  0.0  86  6  325  8  11  9  Умерена
 Зајечар 20.1  65  7  0.0  87  7  397  9  14  11  Умерена
 Димитровград 18.9  57  2  0.0  86  6  283  3  11  4  Веома ниска
 Врање 17.5  69  5  0.0  84  5  337  5  10  5  Ниска
Вредности Индекса опасности од појаве шумског пожара (FWI) су класификованe у пет категорија:

 Вeома ниска    Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке.
 Ниска Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара.
 Умерена Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном.
 Висока Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка.
 Екстремна Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства.


  Више информација

 
 

Српски Latinica   English English