Прогноза УВ индекса

 Град: 24.09.2023 25.09.2023 26.09.2023
 Палић 2 3 4
 Сомбор 1 3 4
 Нови Сад 1 4 5
 Зрењанин 1 4 4
 Кикинда 2 4 4
 Б. Карловац 2 4 5
 Вршац 3 4 5
 Лозница 1 2 4
 С. Митровица 1 4 5
 Ваљево 1 2 5
 Београд 1 4 5
 С. Паланка 2 4 5
 В. Градиште 2 5 5
 Црни Врх 2 5 5
 Неготин 3 4 5
 Златибор 3 1 5
 Сјеница 3 1 5
 Пожега 2 1 5
 Краљево 2 2 5
 Копаоник 4 2 5
 Крушевац 3 3 5
 Ћуприја 2 4 5
 Ниш 3 3 5
 Лесковац 3 3 5
 Димитровград 3 4 5
 Пећ 2 1 5
 Призрен 3 2 4
 Приштина 5 2 5
 Врање 4 5 5
Прогноза УВ индекса:

 Вредности УВ индекса
11+ екстремно висока
8 - 10 врло висока
6 - 7 висока
3 - 5 умерена
0 - 2 ниска


Извор: DWD
Српски Latinica   English English