Прогноза УВ индекса

 Град: 20.09.2021 21.09.2021
 Палић 2 4
 Сомбор 2 4
 Нови Сад 1 4
 Зрењанин 2 4
 Кикинда 2 4
 Б. Карловац 1 4
 Вршац 1 3
 Лозница 1 4
 С. Митровица 2 4
 Ваљево 2 5
 Београд 2 4
 С. Паланка 3 5
 В. Градиште 2 4
 Црни Врх 4 5
 Неготин 4 5
 Златибор 4 4
 Сјеница 5 5
 Пожега 4 4
 Краљево 5 4
 Копаоник 5 4
 Крушевац 5 5
 Ћуприја 5 4
 Ниш 5 4
 Лесковац 5 4
 Димитровград 5 5
 Пећ 5 3
 Призрен 5 4
 Приштина 5 3
 Врање 5 5
Прогноза УВ индекса:

 Вредности УВ индекса
11+ екстремно висока
8 - 10 врло висока
6 - 7 висока
3 - 5 умерена
0 - 2 ниска


Извор: DWD
Српски Latinica   English English