Хидро аларм - Прогнозиране хидролошке појаве за датум:  12.07.2024.

Изаберите датум: 21.07.2024    22.07.2024    23.07.2024

id Река (речни сектор) Ранг аларма
Изаберите назив реке (речног сектора) за више информација.
1.   Дунав до Новог Сада
2.   Дунав од Новог Сада до Смедерева
3.   Дунав низводно од Смедерева
4.   Тиса
5.   Тамиш и банатски водотоци
6.   Сава
7.   Дрина
8.   Колубара са притокама
9.   Велика Морава
10.   Западна Морава
11.   Ибар
12.   Јужна Морава
13.   Нишава
14.   Топлица Јабланица и Ветерница
15.   Млава
16.   Тимок
17.  Лим
18.  Јадар
Легенда:

Пораст водостаја  Пораст водостаја Лед  Лед
Опадање водостаја  Опадање водостаја Пловидба  Пловидба
Хидро аларм
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ранг аларма:

Зелено - Нема упозорења.

Жуто - Значајан пораст или опадање водостаја. Лед у покрету покрива водену површину од 10% до 40%. Појаве које би могле захтевати предузимање мера редовне одбране од поплавa или леда.

Наранџасто - Веома значајан пораст или опадање водостаја. Лед у покрету покрива водену површину од 50% до 100%-лед стоји. Појаве које би могле захтевати предузимање мера ванредне одбране од поплавa или леда.

Црвено - Екстремне хидролошке појаве и услови.Српски Latinica   English English