Хидро аларм - Прогнозиране хидролошке појаве за датум:  11.07.2024.

Млава
Нема упозорења.

Ранг аларма:

Зелено - Нема упозорења.

Жуто - Значајан пораст или опадање водостаја. Лед у покрету покрива водену површину од 10% до 40%. Појаве које би могле захтевати предузимање мера редовне одбране од поплавa или леда.

Наранџасто - Веома значајан пораст или опадање водостаја. Лед у покрету покрива водену површину од 50% до 100%-лед стоји. Појаве које би могле захтевати предузимање мера ванредне одбране од поплавa или леда.

Црвено - Екстремне хидролошке појаве и услови.

Легенда:

Пораст водостаја  Пораст водостаја Опадање водостаја  Опадање водостаја Лед  Лед            Пловидба  Пловидба


Српски Latinica   English English