Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 25.06.2024.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  15:10 24.06.2024
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 27.8  59  2  2.0  78  53  420  1  80  6  Niska
 Sombor 29.6  53  2  1.8  82  74  288  2  90  9  Umerena
 Novi Sad 29.7  54  3  1.2  85  52  409  4  79  14  Umerena
 Zrenjanin 31.4  50  5  2.6  83  65  456  4  96  17  Umerena
 Kikinda 30.4  51  3  3.6  79  61  446  2  91  9  Niska
 Loznica 29.5  61  3  3.9  74  34  252  1  51  4  Veoma niska
 S. Mitrovica 29.1  60  1  1.6  79  55  274  1  74  5  Veoma niska
 Valjevo 28.1  68  0  7.6  52  41  425  0  66  0  Veoma niska
 Beograd 32.3  44  6  3.5  85  56  376  7  82  21  Umerena
 Kragujevac 31.6  49  4  1.2  86  73  335  5  95  19  Visoka
 S. Palanka 32.5  46  3  2.1  85  64  421  4  92  14  Umerena
 Crni Vrh 26.5  63  7  0.0  84  37  246  7  54  17  Visoka
 Negotin 31.5  53  5  0.3  88  84  356  8  106  28  Visoka
 Zlatibor 21.6  77  2  16.0  50  13  128  0  20  0  Veoma niska
 Sjenica 25.4  57  3  5.3  69  24  186  1  36  2  Veoma niska
 Požega 32.1  52  6  0.7  89  61  298  10  81  28  Visoka
 Kraljevo 29.9  61  1  4.0  69  21  253  1  35  1  Veoma niska
 Kopaonik 18.8  80  2  1.8  67  44  207  1  57  2  Veoma niska
 Kruševac 32.5  41  4  0.0  90  69  317  9  89  28  Visoka
 Niš 32.7  45  3  1.0  88  71  393  6  98  20  Visoka
 Leskovac 32.1  53  1  3.0  77  72  364  1  96  5  Niska
 Zaječar 31.2  54  6  0.0  88  65  428  9  94  29  Visoka
 Dimitrovgrad 29.8  45  4  0.0  89  93  334  8  110  28  Visoka
 Vranje 31.6  49  2  4.8  78  53  253  1  69  5  Niska
Vrednosti Indeksa opasnosti od pojave šumskog požara (FWI) su klasifikovane u pet kategorija:

 Veoma niska    Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.
 Niska Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.
 Umerena Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.
 Visoka Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English