Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 21.10.2021.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  15:10 20.10.2021
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 21.6  43  9  0.0  88  13  399  17  24  23  Umerena
 Sombor 20.8  55  8  0.0  89  16  256  16  27  23  Visoka
 Novi Sad 22.0  47  5  0.0  88  9  321  8  17  11  Niska
 Zrenjanin 21.0  46  5  0.0  88  14  406  8  26  13  Umerena
 Kikinda 21.3  45  7  0.0  88  18  517  12  33  20  Visoka
 Loznica 22.8  47  6  0.0  88  9  274  10  16  12  Umerena
 S. Mitrovica 19.7  60  5  0.0  87  10  438  7  18  10  Niska
 Valjevo 22.1  48  7  0.0  87  7  265  11  13  12  Umerena
 Beograd 22.1  49  3  0.0  88  9  422  5  17  8  Niska
 Kragujevac 22.0  52  4  0.0  87  12  488  6  23  10  Umerena
 S. Palanka 21.6  56  4  0.0  86  8  341  5  15  7  Niska
 Crni Vrh 18.4  46  4  0.0  84  4  219  4  7  4  Veoma niska
 Negotin 20.7  64  2  0.0  84  6  379  3  11  3  Veoma niska
 Zlatibor 15.7  61  11  0.0  83  4  171  13  7  11  Umerena
 Sjenica 13.9  71  10  0.0  81  5  327  8  10  9  Niska
 Požega 20.9  53  5  0.0  85  5  157  6  10  6  Niska
 Kraljevo 22.9  44  6  0.0  88  7  310  10  13  11  Umerena
 Kopaonik 11.5  77  10  0.0  74  2  67  5  4  3  Niska
 Kruševac 22.2  49  5  0.0  87  7  363  7  14  8  Niska
 Niš 20.1  55  8  0.0  86  7  456  10  14  12  Umerena
 Leskovac 19.9  54  7  0.0  86  6  325  8  11  9  Umerena
 Zaječar 20.1  65  7  0.0  87  7  397  9  14  11  Umerena
 Dimitrovgrad 18.9  57  2  0.0  86  6  283  3  11  4  Veoma niska
 Vranje 17.5  69  5  0.0  84  5  337  5  10  5  Niska
Vrednosti Indeksa opasnosti od pojave šumskog požara (FWI) su klasifikovane u pet kategorija:

 Veoma niska    Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.
 Niska Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.
 Umerena Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.
 Visoka Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English