Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 25.09.2023.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  15:10 24.09.2023
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 28.0  52  3  10.5  71  13  354  1  24  1  Veoma niska
 Sombor 27.1  53  3  10.8  69  28  402  1  48  2  Veoma niska
 Novi Sad 27.4  52  4  16.9  72  13  388  1  24  2  Veoma niska
 Zrenjanin 28.2  48  4  26.4  74  25  323  2  42  4  Veoma niska
 Kikinda 28.4  54  3  24.1  70  14  279  1  24  1  Veoma niska
 Loznica 17.5  86  2  13.0  33  20  364  0  35  0  Veoma niska
 S. Mitrovica 24.4  68  1  28.2  52  28  438  0  49  0  Veoma niska
 Valjevo 18.5  85  3  13.7  42  14  392  0  25  0  Veoma niska
 Beograd 27.5  47  4  11.0  76  28  409  2  48  5  Veoma niska
 Kragujevac 25.0  65  4  8.1  68  56  488  1  87  5  Niska
 S. Palanka 26.3  53  4  10.3  73  57  427  1  85  6  Niska
 Crni Vrh 21.4  61  8  21.5  67  14  292  2  25  4  Veoma niska
 Negotin 26.9  52  6  5.7  77  22  209  3  35  6  Niska
 Zlatibor 13.9  94  4  16.0  25  11  294  0  20  0  Veoma niska
 Sjenica 16.4  77  4  9.8  49  16  350  0  30  0  Veoma niska
 Požega 27.5  47  5  12.4  76  17  421  2  31  4  Niska
 Kraljevo 19.9  82  2  11.6  47  28  409  0  48  0  Veoma niska
 Kopaonik 14.8  83  5  13.3  47  4  206  0  8  0  Veoma niska
 Kruševac 23.9  68  4  11.8  65  23  267  1  38  2  Veoma niska
 Niš 25.9  50  8  17.6  76  12  360  4  23  6  Niska
 Leskovac 26.9  60  3  3.1  74  38  497  1  64  4  Niska
 Zaječar 25.1  59  7  11.1  73  30  492  2  52  7  Niska
 Dimitrovgrad 23.6  63  7  14.6  70  30  488  2  52  6  Niska
 Vranje 24.4  71  6  8.2  67  64  695  1  104  7  Niska
Vrednosti Indeksa opasnosti od pojave šumskog požara (FWI) su klasifikovane u pet kategorija:

 Veoma niska    Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.
 Niska Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.
 Umerena Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.
 Visoka Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English