Hidro alarm - Prognozirane hidrološke pojave za datum:  04.12.2023.

Južna Morava
Nema upozorenja.

Rang alarma:

Zeleno - Nema upozorenja.

Žuto - Značajan porast ili opadanje vodostaja. Led u pokretu pokriva vodenu površinu od 10% do 40%. Pojave koje bi mogle zahtevati preduzimanje mera redovne odbrane od poplava ili leda.

Narandžasto - Veoma značajan porast ili opadanje vodostaja. Led u pokretu pokriva vodenu površinu od 50% do 100%-led stoji. Pojave koje bi mogle zahtevati preduzimanje mera vanredne odbrane od poplava ili leda.

Crveno - Ekstremne hidrološke pojave i uslovi.

Legenda:

Porast vodostaja  Porast vodostaja Opadanje vodostaja  Opadanje vodostaja Led  Led            Plovidba  Plovidba


Ћирилица Ћирилица   English English