Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara:  NEDELJA 24.09.2017.


Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:35 23.09.2017
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 21.2  49  3  0.0  84  12  444  3  23  6  Veoma niska
 Sombor 20.5  56  1  1.2  79  13  406  1  23  2  Veoma niska
 Novi Sad 21.4  51  1  1.3  77  7  399  1  13  1  Veoma niska
 Zrenjanin 21.7  50  1  0.1  83  15  585  2  28  4  Veoma niska
 Kikinda 21.6  50  2  0.4  84  15  541  3  28  6  Niska
 Loznica 19.3  72  1  1.5  69  12  334  1  22  1  Veoma niska
 S. Mitrovica 19.9  52  2  0.0  83  9  372  3  18  4  Veoma niska
 Valjevo 20.2  63  2  1.7  70  11  439  1  20  1  Veoma niska
 Beograd 21.8  46  1  0.1  83  22  601  2  40  5  Niska
 Kragujevac 21.1  58  2  1.1  78  24  508  1  42  4  Veoma niska
 S. Palanka 21.2  60  2  0.0  81  15  457  2  28  4  Veoma niska
 Crni Vrh 17.2  63  0  0.7  53  9  360  0  16  0  Veoma niska
 Negotin 22.7  50  1  0.6  87  50  607  3  83  13  Umerena
 Zlatibor 14.8  73  4  1.8  64  9  319  1  17  1  Veoma niska
 Sjenica 19.4  39  0  0.2  88  59  547  3  93  13  Umerena
 Požega 21.8  53  1  0.0  84  23  437  2  41  6  Niska
 Kraljevo 22.3  52  2  0.4  84  37  563  3  63  9  Umerena
 Kopaonik 13.9  60  3  2.2  53  2  198  0  4  0  Veoma niska
 Kruševac 23.1  51  2  0.1  87  76  649  4  117  17  Umerena
 Niš 23.7  42  1  0.0  87  50  682  4  85  13  Umerena
 Leskovac 24.5  45  1  0.0  83  62  679  2  100  10  Umerena
 Zaječar 22.7  49  0  0.3  89  153  756  4  203  19  Umerena
 Dimitrovgrad 21.5  43  1  0.5  83  61  556  2  96  9  Umerena
 Vranje 24.6  34  4  0.0  89  47  637  7  80  22  Visoka
Vrednosti Indeksa opasnosti od pojave šumskog požara (FWI) su klasifikovane u pet kategorija:

 Veoma niska    Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.
 Niska Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.
 Umerena Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.
 Visoka Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English