Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara:  ČETVRTAK 18.10.2018.


Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:35 17.10.2018
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 24.7  36  4  0.0  92  96  657  12  141  39  Visoka
 Sombor 24.2  40  4  0.0  93  99  414  13  124  40  Ekstremna
 Novi Sad 24.6  40  5  0.0  92  85  479  13  118  39  Visoka
 Zrenjanin 24.6  40  4  0.0  93  105  577  12  145  41  Visoka
 Kikinda 24.5  39  3  0.0  92  104  524  10  139  35  Visoka
 Loznica 23.1  44  2  0.0  89  58  551  5  92  19  Visoka
 S. Mitrovica 23.1  43  4  0.0  92  117  628  11  159  38  Visoka
 Valjevo 23.6  46  2  0.0  91  68  437  7  97  25  Visoka
 Beograd 24.3  45  5  0.0  92  107  684  13  154  43  Ekstremna
 Kragujevac 23.3  46  4  0.0  91  143  668  10  187  38  Ekstremna
 S. Palanka 23.1  53  2  0.0  91  87  355  7  108  24  Visoka
 Crni Vrh 17.8  60  6  0.0  88  55  280  9  74  25  Visoka
 Negotin 22.5  50  3  0.0  90  159  729  7  206  31  Visoka
 Zlatibor 17.1  61  3  0.0  87  17  233  5  28  9  Umerena
 Sjenica 19.1  40  2  0.0  91  58  374  7  84  22  Visoka
 Požega 24.1  45  6  0.0  89  36  354  11  57  24  Visoka
 Kraljevo 22.7  47  4  0.0  91  73  330  9  94  29  Visoka
 Kopaonik 15.3  60  2  0.0  87  39  288  4  58  12  Visoka
 Kruševac 23.8  46  3  0.0  91  126  513  8  156  33  Visoka
 Niš 23.9  45  3  0.0  91  133  719  9  182  34  Visoka
 Leskovac 23.0  47  1  0.0  91  137  568  6  171  26  Visoka
 Zaječar 21.8  56  5  0.0  90  136  630  11  176  39  Visoka
 Dimitrovgrad 22.8  40  3  0.0  93  171  673  10  209  39  Ekstremna
 Vranje 23.4  35  1  0.0  92  165  733  7  212  30  Visoka
Vrednosti Indeksa opasnosti od pojave šumskog požara (FWI) su klasifikovane u pet kategorija:

 Veoma niska    Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.
 Niska Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.
 Umerena Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.
 Visoka Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English