Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara:  PONEDELJAK 25.03.2019.


Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  13:40 24.03.2019
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 19.2  27  8  0.0  92  52  458  22  82  47  Visoka
 Sombor 18.4  33  7  0.0  92  63  297  19  82  43  Ekstremna
 Novi Sad 21.0  26  7  0.2  92  32  266  20  49  34  Visoka
 Zrenjanin 21.1  30  6  0.4  91  48  327  15  70  34  Visoka
 Kikinda 20.5  27  7  0.2  92  40  330  19  61  37  Visoka
 Loznica 19.6  43  5  0.3  90  27  59  11  27  17  Umerena
 S. Mitrovica 19.0  31  7  0.0  92  44  308  19  65  38  Visoka
 Valjevo 19.2  54  6  0.0  90  29  97  12  33  20  Visoka
 Beograd 20.0  39  6  0.2  91  33  170  15  45  27  Visoka
 Kragujevac 20.5  38  4  0.0  92  38  196  11  51  23  Visoka
 S. Palanka 20.1  44  5  0.0  91  35  70  12  35  21  Visoka
 Crni Vrh 15.0  47  6  0.0  89  17  22  11  17  14  Umerena
 Negotin 22.3  29  5  0.0  92  45  110  13  45  25  Visoka
 Zlatibor 14.6  50  3  0.0  89  15  19  6  14  8  Niska
 Sjenica 14.7  41  4  0.0  90  15  20  9  15  11  Umerena
 Požega 21.4  34  5  0.0  91  28  43  12  28  19  Visoka
 Kraljevo 20.8  40  3  0.0  91  30  34  9  30  15  Umerena
 Kopaonik 10.3  49  2  0.0  86  7  9  3  7  3  Niska
 Kruševac 21.0  32  3  0.0  91  34  79  8  34  15  Umerena
 Niš 20.3  31  2  0.0  91  37  183  7  49  17  Umerena
 Leskovac 21.7  28  3  0.0  92  43  109  9  43  20  Visoka
 Zaječar 21.4  33  5  0.0  92  47  187  14  57  30  Visoka
 Dimitrovgrad 18.9  31  5  0.0  92  37  217  13  52  27  Visoka
 Vranje 20.1  31  3  0.0  92  46  150  9  52  21  Visoka
Vrednosti Indeksa opasnosti od pojave šumskog požara (FWI) su klasifikovane u pet kategorija:

 Veoma niska    Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.
 Niska Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.
 Umerena Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.
 Visoka Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English