Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  ЧЕТВРТАК 20.06.2019.


 Бачка: Умерена
 Банат: Ниска
 Срем: Ниска
 Београд: Умерена
 Западна Србија: Ниска
 Шумадија: Умерена
 Поморавље: Умерена
 Источна Србија: Веома ниска
 Југоисточна Србија: Ниска
 Југозападна Србија: Веома ниска
 Косово и Метохија: Ниска
 Клини за табеларни приказ по станицама

Зелено - Веома ниска и Ниска*.

Жуто - Умерена.

Наранджасто - Висока.

Црвено - Екстремна.

*Додатне информације: Из разлога усклађености са осталим сегментима метеоаларм система "Веома ниска" и "Ниска" опасност су означене истом бојом на карти Србије..


  Више информација

 

Српски Latinica   English English