Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  ПЕТАК 05.06.2020.


 Бачка: Умерена
 Банат: Висока
 Срем: Веома ниска
 Београд: Висока
 Западна Србија: Умерена
 Шумадија: Висока
 Поморавље: Умерена
 Источна Србија: Висока
 Југоисточна Србија: Висока
 Југозападна Србија: Висока
 Косово и Метохија: Висока
 Клини за табеларни приказ по станицама

Зелено - Веома ниска и Ниска*.

Жуто - Умерена.

Наранджасто - Висока.

Црвено - Екстремна.

*Додатне информације: Из разлога усклађености са осталим сегментима метеоаларм система "Веома ниска" и "Ниска" опасност су означене истом бојом на карти Србије..


  Више информација

 

Српски Latinica   English English