Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  СРЕДА 20.02.2019.


 Бачка: Умерена
 Банат: Умерена
 Срем: Ниска
 Београд: Ниска
 Западна Србија: Ниска
 Шумадија: Ниска
 Поморавље: Ниска
 Источна Србија: Умерена
 Југоисточна Србија: Умерена
 Југозападна Србија: Веома ниска
 Косово и Метохија: Умерена
 Клини за табеларни приказ по станицама

Зелено - Веома ниска и Ниска*.

Жуто - Умерена.

Наранджасто - Висока.

Црвено - Екстремна.

*Додатне информације: Из разлога усклађености са осталим сегментима метеоаларм система "Веома ниска" и "Ниска" опасност су означене истом бојом на карти Србије..


  Више информација

 

Српски Latinica   English English