Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  НЕДЕЉА 19.08.2018.


 Бачка: Висока
 Банат: Висока
 Срем: Висока
 Београд: Висока
 Западна Србија: Висока
 Шумадија: Висока
 Поморавље: Висока
 Источна Србија: Висока
 Југоисточна Србија: Екстремна
 Југозападна Србија: Умерена
 Косово и Метохија: Екстремна
 Клини за табеларни приказ по станицама

Зелено - Веома ниска и Ниска*.

Жуто - Умерена.

Наранджасто - Висока.

Црвено - Екстремна.

*Додатне информације: Из разлога усклађености са осталим сегментима метеоаларм система "Веома ниска" и "Ниска" опасност су означене истом бојом на карти Србије..


  Више информација

 

Српски Latinica   English English