Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара:  СУБОТА 23.06.2018.


 Бачка: Умерена
 Банат: Умерена
 Срем: Веома ниска
 Београд: Ниска
 Западна Србија: Веома ниска
 Шумадија: Веома ниска
 Поморавље: Веома ниска
 Источна Србија: Умерена
 Југоисточна Србија: Умерена
 Југозападна Србија: Ниска
 Косово и Метохија: Умерена
 Клини за табеларни приказ по станицама

Зелено - Веома ниска и Ниска*.

Жуто - Умерена.

Наранджасто - Висока.

Црвено - Екстремна.

*Додатне информације: Из разлога усклађености са осталим сегментима метеоаларм система "Веома ниска" и "Ниска" опасност су означене истом бојом на карти Србије..


  Више информација

 

Српски Latinica   English English